10:00 - 10:15

OTWARCIE / PREZENTACJA WPROWADZAJĄCA

Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii

10:15 - 10:30

WYWIAD "ROZWÓJ I OPTYMALIZACJA RYNKU OZE - DZIAŁALNOŚĆ PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII"

Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Redaktor portalu green-news.pl

10:30 - 12:00

DEBATA I - "KIERUNKI TRANSFORMACJI SEKTORA ENERGETYKI – ROLA TECHNOLOGII OZE"

MODERATOR: Justyna Piszczatowska, green-news.pl

12:00 - 12:15

Wystąpienia uczestników połączonych zdalnie / pytania on-line

12:15 - 12:20

PRZERWA

12:20 - 13:50

DEBATA II - "WYZWANIA I NOWE PERSPEKTYWY W ROZWOJU SEKTORA OZE"

MODERATOR: Magdalena Skłodowska, wysokienapiecie.pl

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU: w debatach:

Piotr Czopek, Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Marcin Ścigan, Zastępca Dyrektora Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Przemysław Hofman, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Katarzyna Szwed - Lipińska, Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych, Urząd Regulacji Energetyki

Sławomir Mazurek, Główny Ekolog, BOŚ Bank

Karol Pawlak, Instytut Elektroenergetyki, PW

Agata Staniewska, Senior Market Developer, Ørsted Polska

Sebastian Jabłoński, Prezes Zarządu, Respect Energy

Maciej Antczak, Dyrektor na Polskę, STX Commodities

Tomasz Stanisławski, Votum Energy

Michał Gatkowski, BGEC

Włodzimierz Ehrenhalt, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej

Ireneusz Rogala, Dyrektor, Energa OZE, Grupa ORLEN

Albert Gryszczuk, Prezes Zarządu, Krajowa Izba Klastrów Energii